فرضیه تکامل ومساله خداشناس

فرمت فایل: ورد - Word کتاب سبز - قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 13 ی : بسیاری کوشش دارند میان این فرضیه ومساله خداشناسی یک نوع تضاد قائل شوندوشاید ازیک نظرحق داشته باشند ،چراکه پیدایش عقیده داروینیسم جنگ شدیدی میان ارباب کلیسااز یکسو،وطرفداران این فرضیه فرضیه تکامل ومساله خداشناس|50455172|zfi|
فرضیه تکامل ومساله خداشناس

فرمت فایل: ورد - Word


کتاب سبز - قابل ویرایش )تعداد صفحه : 13
ی : بسیاری کوشش دارند میان این فرضیه ومساله خداشناسی یک نوع تضاد قائل شوندوشاید ازیک نظرحق داشته باشند ،چراکه پیدایش عقیده داروینیسم جنگ شدیدی میان ارباب کلیسااز یکسو،وطرفداران این فرضیه ازسوی دیگربه وچودآورد وبه همین دلیل، در آن عصربه دلایل سیاسی، اجتماعی که اینجاجای شرح آن نیست تبلیغات وسیعی درگرفت که داروینیسم باخداشناسی سازگارنمی باشد. ولی امروزه این مساله برای ما روشن است که این دوباهم تضادی ندارند یعنی ماچه فرضیه تکامل راقبول کنیم وچه آنرابراثرفقدان دلیل درنمائیم درهرصورت می توانیم خداشناس باشیم. فرضیه تکامل اگرفرضا هم ثابت شود، شکل یک قانون علمی که ازروی علت ومعلول طبیعی پرده برمی دارد به خود خواهد گرفت، وفرقی میان این رابطه علت ومعلولی درعالم جانداران دیگرموجودات نیست.آیاکشف علل طبیعی نزول باران وجزرو مد دریاهاوزلزله ها ومانندآن مانعی یرسرراه خداشناسی خواهد بود؟ مسلما نه ،بنابراین کشف یک رابطه تکاملی درمیان انواع موجودات نیزهیچگونه مانعی درمسیرشناخت خداایجادنمی کند. تنها کسانی که تصورمی کردندکشف علل طبیعی باقبول وجودخدا منافات دارند می توانندچنین سخنی رابگویند، ولی ماامروزه به خوبی می دانیم که نه تنهاکشف این علل ضرری به توحید نمی زند بلکه خود دلایل تازه ای ازنظام آفرینش برای اثبات وجود خدا پیش پای مامی گذارد. فرضیه تکامل وپیدایش انسان: برخی محققان باستان شناس پیش ازتاریخ معتقدندکه: پانصد میلیون سال پیش زندگی بردرروی زمین شروع شده است. زندگی پستانداران از80میلیون سال پیش وزندگی بشرازسه میلیون سال قبل شروع شده است وعصرحجررامربوط به دوره چهارم یخبندان(75 هزارتا10هزارسال پیش) می دانندکه بشردراین دوره بوجودآمده است. دکترپاک نژادمی نویسد : پستانداران درچه زمانی پیداشده اند تاریخ صحیحی دردست نیست امروزتاریخ آنها راتازمان خزندگان به عقب برده اند .برخی ازآنهابردرخت ها ماندند ودرمیان آنهاحیوانی بنام«سمور» بودکه ازعجایب خلقتش داشتن انگشت شصت بودبه اندازۀ گربه بزرگ بود وچشمانی درشت داشت.اینهاراماقبل میمونها می نامند شاید شصت میلیون سال پیش زیادبودند.پوزه اینهااندک اندککوتاه شد وبه صورت میمونهای اولیه درآمدند. میمونهاکمقسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


مطالب دیگر:
📚دیدگاه پیاژه در گستره اصلاحات در آموزش و پرورش📚رابطه معلم و دانش آموز📚راهكارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی📚رضایت شغلی و بهره وری📚رموز موفقیت در درس و تحصیل📚پاور پوینت برنامه ریزی برای مراقبت های بهداشتی اولیه PHC📚نقش مراکز آموزشی پیش از دبستان در ایجاد آمادگی کودکان برای ورود به نظام رسمی آموزش و پرورش📚تحقیق در مورد روانشناسی تربیتی📚روش بحث در کلاس📚روش های مطالعه و برنامه ریزی📚روش های تدریس📚روشهاى آموزش انفرادى (individual instruction)📚روش‌هاى مربیان در مدرسه به‌ منظور ایجاد خلاقیت📚نحوه تهیه گزارشهای مورد نیاز یك آموزشگاه📚نظارت و راهنمایی آموزشی📚نظام آموزشی پاکستان📚نظام آموزشی چین📚نظریه های یادگیری📚نقش خلاقیت و نوآوری در پیشرفت دانش آموزان‌📚بررسی علل فرار دختران📚بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مدارس عادی و غیر انتفاعی📚بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی📚بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران📚بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت📚جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی